Enter Title
Minimize

Thông tin chung về nước CHXHCN Việt Nam

Quốc hiệu: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Quốc khánh: Ngày 2 tháng 9 năm 1945 (2/9/1945)

Quốc kỳ:

Theo điều 141 Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
Quốc kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

Quốc huy

Theo điều 142 Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, chung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc ca

Bài hát "Tiến quân ca" được nhạc sỹ Văn Cao (1923-1995) sáng tác vào cuối năm 1944. Ngay sau khi ra đời, bài hát đã được tiếp nhận và trở thành bài hát chính thức của Mặt trận Việt Minh. Quốc hội khóa I đã quyết định lấy bài "Tiến quân ca" làm quốc ca Việt Nam.

Bản đồ nước CHXHCN Việt Nam

 

Diện tích đất liền: 331.051,4 km2
Dân số: 85.789.573 người (tính đến 1/4/2009)
Thủ đô: thành phố Hà Nội