Danh mục thỏa thuận hợp tác
Minimize

Danh mục các thỏa thuận đang triển khai thực hiện                                           Tên đối tác
 

             Thời gian ký,

Nội dung thỏa thuận

 Hợp tác với Phòng thương mại và Công nghiệp VN (VCCI-HCM)  2019 Nội dung thỏa thuận
 Hơp tác với ĐH Quản lý Varna (Bulgari)  2019 Nội dung thoả thuận
 Hợp tác với mạng lưới thuỷ sản Châu Á - ILP  2019 Nội dung thoả thuận
 Hợp tác với ĐH Usti nad Labem - CH Séc (ký lại)  2019 Nội dung thoả thuận 
 Hợp tác với ĐH Srinakharinwirot - Thái Lan  2019 Nội dung thoả thuận
 Hợp tác với ĐH KHCN Cao Hùng - Taiwan  2019 Nội dung thoả thuận
 Hợp tác với ĐH Bogor - Indonesia  2019 Nội dung thoả thuận
 Hơp tác 3 bên NTU-NTOU- Chen-Yung
 2019 Nội dung thoả thuận
 Hợp tác với ĐH Meiho - Taiwan  2019 Nội dung thoả thuận
 Hơp tác 3 bên NTU-NPUST- Chen-Yung  2019 Nội dung thoả thuận
 Hợp tác với Tập đoàn Minh Phú  2019 Nội dung thỏa thuận
 Hợp tác với Công ty TNHH DUDU IT, Hàn Quốc  2019 Nội dung thỏa thuận
Hợp tác với Trường cao đẳng Ulsan - Hàn & Công ty Tàu thủy Hyundai Vinashin  2019 Nội dung thỏa thuận
 Đại học Kỹ thuật bang Kaliningrad - Nga  2019 Nội dung thỏa thuận
 Hợp tác với Công ty Cổ phần Việt Nam Food  2019 Nội dung thỏa thuận
 Hợp tác với Trường Dao Del Norte State College, Philippines  2018 Nội dung thỏa thuận
 Hợp tác với Viện Biển và Thủy sản, ĐH Memorial of Newfoundland   2018 Nội dung thỏa thuận 
 Hợp tác với Viện Hóa Sinh - Nga  2018 Nội dung thỏa thuận
 Hợp tác với ĐH Nevada tại Las Vegas  2018 Nội dung thỏa thuận
 Hợp tác với Công ty TNHH Phượng Hải Nha Trang  2018 Nội dung thỏa thuận
 Hợp tác với UNCTAD thành lập trung tâm xuất sắc tại NTU  2018 Nội dung thỏa thuận
 Hợp tác với Trường giáo dục quốc tế Australia (ICAE)  2017 Nội dung thỏa thuận
 Hợp tác với Viện biển Hàn Quốc (KMI)  2017 Nội dung thỏa thuận
 Hợp tác với Viện NCQT về Khoa học Tính toán và Cty CP Công nghệ tiên tiến
 2017 Nội dung thỏa thuận
 Hợp tác với Hiệp hội Chế biến thủy sản VN (VASEP)
 2016 Nội dung thỏa thuận
 Hợp tác với Hội nuôi biển VN (VSA)
 2017 Nội dung thỏa thuận
 Hợp tác với công ty CP năng lượng mặt trời Bách Khoa
 2017 Nội dung thỏa thuận
 Tập đoàn Việt - Úc 2016 Nội dung thỏa thuận
 Công ty TNHH Long Sinh 2016 Nội dung thỏa thuận
Công ty Cổ phần Việt Nam Food 2016 Nội dung thỏa thuận
 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
2015 Nội dung thỏa thuận
 Công ty THHH Thiên Thạch Việt Nam 2015 Nội dung thỏa thuận
 Trường Đại học Tây Bắc 2014 Nội dung thỏa thuận

 4 Trường khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên

2014 Nội dung thỏa thuận

Công ty Tongwei, Việt Nam 2014 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Songkla, Thái Lan

2013 Nội dung thỏa thuận

 Cao đẳng nghề Champasak, Lào

2013 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Liên hợp quốc UNU-FTP

2013 Nội dung thỏa thuận

 Công ty Đăng Phong, Việt Nam

2013 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Nevada, Hoa Kỳ 2013 Nội dung thỏa thuận

 Công ty Thông Thuận, Việt Nam

2013 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Udon Thani, Thái Lan

2012 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Vinh, Việt Nam

2012 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Auburn, Hoa Kỳ

2012 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Khoa học Kỹ thuật Cao Hùng 2012 Nội dung thỏa thuận

 Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF

2012 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Auvergne, Pháp

2011 Nội dung thỏa thuận

 Hợp tác 3 bên NTU với RIA 3 và ĐH Bergen

2011 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Old Dominion, Hoa Kỳ

2011 Nội dung thỏa thuận

 Đại học New Caledonia (thuộc Pháp)

2011 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hải dương Tokyo

2011 Nội dung thỏa thuận

 ĐH Jan Evangelista Purkyne (UJEP), CH Séc

2009 Nội dung thỏa thuận

 Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD), Việt Nam

2009 Nội dung thỏa thuận

 Trường ĐH Hanseo, Hàn Quốc

2009 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Yeungnam - Hàn Quốc

2009 Nội dung thỏa thuận

 Trường KH Thủy sản Na Uy (NCFS), Đại học Tromso

2008 Nội dung thỏa thuận

 Khoa Điện tử và Công nghệ Thông tin - ĐH Kyunghee, Hàn Quốc

2008 Nội dung thỏa thuận

 ĐH Hải dương quốc gia Đài Loan (NTOU)

2008 Nội dung thỏa thuận

Trường ĐH Quốc gia Pukyong, Hàn Quốc

2007 Nội dung thỏa thuận

 Trường ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Liberec (TUL), CH Séc

2007 Nội dung thỏa thuận

 ĐH Champasak, Lào

2007 Nội dung thỏa thuận