Hội thảo quốc tế “Phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, và tinh thần doanh nhân” HT DN 9/10/2019 9:58:22 AM
 Trên 50 đại biểu đến dự hội thảo do dự án TEAM-SIE
tham dự Hội nghị quốc tế EMBRIO (EIS) lần thứ 4 và Hội nghị EAFTA lần thứ 7 HT DN 9/10/2019 9:55:09 AM
 Đăng cai tổ chức Hội nghị - EAFTA lần thứ 8, năm 2020.
Trường ĐH Nha Trang lần thứ 3 tổ chức khóa học ngắn hạn cho Sinh viên ĐH Sounthern Cross, Úc HT DN 6/24/2019 8:05:12 AM
Tập huấn Phương pháp viết đề cương dự án xin tài trợ quốc tế HT DN 6/19/2019 5:23:51 PM
Chương trình Hợp tác Giáo dục Việt Nam - Ireland HT DN 6/10/2019 7:40:19 AM
Chương trình học bổng ITEC - Ấn Độ HT DN 6/10/2019 7:31:23 AM
Phát triển hợp tác với Đại học Rhode Island, Hoa Kỳ HT DN 6/5/2019 2:14:59 PM
Khóa Đào tạo giành cho giảng viên, lãnh đạo công ty của Việt Nam và Anh Quốc tại London, Anh - Dự án TEAM-SIE HT DN 5/27/2019 9:02:18 AM
Tập huấn "Đại sứ sinh viên NTU" HT DN 5/24/2019 10:02:17 AM
Lễ tốt nghiệp lớp Cao học Pháp ngữ HT DN 5/22/2019 4:14:37 PM

Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 98 tin)