Nội dung thông báo
Minimize

Hội thảo quốc tế Việt Nam - Đài Loan về công nghệ sản xuất giống và nuôi biển
5/4/2012 8:20:39 AM

Theo kế hoạch công tác năm học 2011-2012, Hội thảo Việt Nam – Đài Loan sẽ được tổ chức tại Trường ta từ ngày 25-26 tháng 5 năm 2012. Đến nay công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, Ban Tổ chức đề nghị kế hoạch tổ chức Hội thảo như sau:

1.      Tên hội thảo:

Tiếng Việt: Hội thảo quốc tế Việt Nam - Đài Loan về công nghệ sản xuất giống và nuôi biển

Tiếng Anh: Vietnam - Taiwan International Conference on Seed Breeding Technology and Mariculture

2.      Mục tiêu hội thảo

·        Tạo điều kiện để hai bên trao đổi, đánh giá về hiện trạng, tiềm năng và chiến lược phát triển nuôi trồng thủy sản của Việt Nam và Đài Loan.

·        Tạo diễn đàn cho các học giả Việt Nam, Đài Loan trao đổi những thông tin nghiên cứu khoa học về sản xuất giống để phục vụ cho việc phát triển nuôi các đối tượng hải sản có trị của mỗi nước.

·        Giới thiệu với các học giả, doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách những công nghệ sản xuất giống và những đối tượng nuôi biển có giá trị.

·        Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa hai bên.

3.      Nội dung và chương trình Hội thảo:

·      Nội dung: Ngày 25/05/2012: Trình bày các báo cáo khoa học tại Hội trường

Tiểu ban 1 (buổi sáng): Sản xuất giống cá biển

Tiểu ban 2 (buổi chiều): Nuôi thương phẩm và chuyển giao công nghệ

Ngày 26/05/2012: Các đại biểu đi thăm quan (fieldtrip) các cơ sở nuôi biển tại Khánh Hòa (các trại sản xuất giống và các lồng bè nuôi trên biển).

·      Chương trình: đính kèm

4.      Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Nha Trang

5.      Cơ quan phối hợp chính: Đại học Hải dương Quốc gia Đài Loan (National Taiwan Ocean University)

6.      Thành phần đại biểu

·     Đại biểu quốc tế (10): các học giả từ Trường Đại học Hải dương Quốc gia Đài Loan; các trường đại học, viện nghiên cứu của Đài Loan; Hiệp hội sản xuất giống và nuôi thủy sản và các doanh nghiệp Đài Loan, Văn Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh

·      Đại biểu trong nước (30): Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại diện các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ các tỉnh Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa

·      Đại diện một số công ty (20): Công ty TNHH Unipresident Việt Nam, Công ty TNHH Long Sinh, Công ty TNHH Autranist Việt Nam, Công ty TNHH Hoằng Ký. Công ty TNHH Green Biotech, Công ty THHH Nutriad…

·      Đại biểu trong trường (40) Chủ yếu là cán bộ Khoa NTTS

·      Đại diện một số cơ quan báo chí: Báo Khánh Hòa, Truyền hình Khánh Hòa, Báo tuổi trẻ, HTV7

·      Tổng số đại biểu dự kiến: 100 đại biểu

7.      Thời gian tổ chức: ngày 25-26/05/2012 (hai ngày)

8.      Địa điểm: Phòng Hội thảo, Thư viện, Đại học Nha Trang, 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang