Nhân sự
Đóng

                                                    Danh sách cán bộ Phòng  Hợp tác Đối ngoại

TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Khổng Trung Thắng

Trưởng phòng

091 4070 627

058 2461.303

thangkt@ntu.edu.vn

2

Nguyễn Thị Ngân

Phó trưởng phòng

0917 747 603
058.2471.303

ng.ngan@gmail.com
ngannt@ntu.edu.vn

3

 Phạm Ngọc Bích

Chuyên viên

0983701378
058.2471.303

bichkhxhvn@gmail.com
bichpn@ntu.edu.vn

4

Lương Đình Duy

Giảng viên

090 5170 615

058.2471.303

duyqhqt@yahoo.com 
duyld@ntu.edu.vn

5

Lê Anh Mai Hân

Chuyên viên

098 3335 661

058.2471.303

maihan910@yahoo.com 
hanlam@ntu.edu.vn

6

Lê Công Lập

Giảng viên

0972100001

058.2471.303

conglap_le@yahoo.com 
laplc@ntu.edu.vn

7

Nguyễn Đình Huy

Giảng viên

0983 585 007

058.2471.303

huy_nguyendinh@yahoo.com 
huynd@ntu.edu.vn
Danh sách cộng tác viên

TT

Họ tên

Chức vụ

Email

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC

1.

Trần Đức Phú

Trưởng nhóm

091 4071 027

phudhnt@gmail.com

2.

Nguyễn Phong Hải

Thành viên

01633543652

haintu@gmail.com

3.

Nguyễn Trọng Lương

Thành viên

0984150656

luongnt@ntu.edu.vn

4.

Nguyễn Quốc Khánh

Thành viên

01247114878

qkhanh1979@gmail.com

KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

5.

Trần Gia Thái

Trưởng nhóm

090 5121 350

tnnk@vnn.vn

6.

Đỗ Quang Thắng

Thành viên

0936509178

 

7.

Huỳnh Văn Vũ

Thành viên

0908863088

vanvudhts@yahoo.com

8.

Hồ Đức Tuấn

Thành viên

 

hdtuandhts@yahoo.com

9.

Nguyễn Chí Thanh

Thành viên

 

chithanh1610@yahoo.com

10.

Phạm Tuấn Anh

Thành viên

 

 

KHOA CƠ KHÍ

11.

Nguyễn Văn Tường

Trưởng nhóm

0982354509

tuongnv@gmail.com

12.

Vũ Thăng Long

Thành viên

0982899041

longvt_ntu@yahoo.com

13.

Nguyễn Thắng Xiêm

Thành viên

 

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

14.

Đỗ Như An

Trưởng nhóm

0913419666

andonhu.it@gmail.com

15.

Nguyễn Khắc Cường

Phó nhóm

0915388879

cuongnguyenkhac@hotmail.com

16.

Ngô Văn Công

Phó nhóm

0983991165

vancongn@yahoo.com

17.

Nguyễn Đình Cường

Thành viên

0915842201

ngdicuong@yahoo.com.vn

18.

Nguyễn Đình Hưng

Thành viên

0946360936

hungdhnt@gmail.com

19.

Nguyễn Đình Hoàng Sơn

Thành viên

01238705124

nguyendinhhoangson@yahoo.com

VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

20.

Phạm Quốc Hùng

Trưởng nhóm

01653757898

pqhungait@yahoo.com

21.

Bành Thị Quyên Quyên

Thành viên

0982349133

quyenquyen.banhthi@gmail.com

22.

Lê Minh Hoàng

Thành viên

0905465811

leminhhoang.vn@gmail.com

23.

Lê Anh Tuấn

Thành viên

0913.429198

leanhtuandhts@gmail.com

KHOA KINH TẾ

24.

Nguyễn Thị Kim Anh

Trưởng nhóm

0905107737

sonanhcc@gmail.com

25.

Đỗ Thị Thanh Vinh

Trưởng nhóm

090 5292 180

vinh291262@yahoo.com

26.

Lê Kim Long

Thành viên

0986127306

lekimlong@gmail.com

27.

Quách Khánh Ngọc

Thành viên

 

 

28.

Nguyễn Văn Ngọc

 

0914.199.444

ngvng@yahoo.com

29.

Hồ Huy Tựu

 

0908250658

Tuu_hohuy@yahoo.com

30.

Nguyễn Tiến Thông

 

01277.796.355

ntthom@yahoo.com

31.

Phạm Thanh Thủy

 

0915.837.236

thanhthuy41dn@yahoo.com

32.

Đặng Hoàng Xuân Huy

 

0904.455.693

danghuy_ntu@yahoo.com

KHOA NGOẠI NGỮ

33.

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Trưởng nhóm

091 4053 659

thuyhongdhts@yahoo.com

34.

Đặng Kiều Diệp

Thành viên

0914 151 999

dangkieudiep@yahoo.com

35.

Phạm Thị Minh Châu

Thành viên

0905 840 409

minhchau_ntu@yahoo.com

36.

Nguyễn Duy Sự

Thành viên

0914 064 484

nguyenduysu37@yahoo.fr

37.

Trần Thúy Quỳnh

Thành viên

0985 557 886

thuyquynhntu@gmail.com

38.

Võ Nguyễn Hồng Lam

Thành viên

0165 727 7282

lamthuysannt@yahoo.ca

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

39.

Vũ Ngọc Bội

Trưởng nhóm

090 3595 139

minhboint@yahoo.com

40.

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo

Thành viên

 

hndbao@yahoo.com

41.

Bùi Trần Nữ Thanh Việt

Thành viên

 

tvsah@yahoo.com

42.

Nguyễn Minh Trí

Thành viên

 

trinmdhnt@gmail.com

43.

Nguyễn Thuần Anh

Thành viên

 

 

44.

Mai Tuyết Nga

Thành viên

 

maingats@gmail.com

45.

Nguyễn Văn Minh

Thành viên

 

minh280477@yahoo.com

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

46.

Ngô Đăng Nghĩa

Trưởng nhóm

091 4205 115

nghiamy2001@yahoo.com

47.

Đặng Thúy Bình

Thành viên

0904135750

dangthuybinh@gmail.com

48.

Tạ Thị Minh Ngọc

Thành viên

0934313398

tathiminhngoc@yahoo.fr

49.

Trần Quang Ngọc

Thành viên

 

ngoctq@ntu.edu.vn

50.

Nguyễn Văn Duy

Thành viên

01668369837

duy.1981@yahoo.com

KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

51.

Chu Thị Lê Dung

Trưởng nhóm

0914070664

chldung@yahoo.com

52.

Huỳnh Thị Xuân Mai

Thành viên

0905999611

htxuanmai@yahoo.com

53.

Lê Thị Thanh Huệ

Thành viên


lilyle.vn@gmail.com

54.

Hà Việt Hùng

Thành viên


hunghvts@yahoo.com

55.

Võ Văn Cần

Thành viên

0913426858

cankt34@yahoo.com

KHOA SAU ĐẠI HỌC

56.

Quách Hoài Nam

Trưởng nhóm

0914030017

namqh@ntu.edu.vn

KHOA XÂY DỰNG

57.

Phạm Bá Linh

Trưởng nhóm

0905229833

phambalinh@gmail.com

58.

Trần Hưng Trà

Thành viên

0935272168

thtdhst@gmail.com

59.

Lê Công Lập

Thành viên

01635793282

conglap_le@yahoo.com

KHOA ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

60.

Trần Tiến Phức

Trưởng nhóm

0913419765

phuctt@ntu.edu.vn

61.

Nguyễn Văn Hân

Thành viên

0973104085

hannv@ntu.edu.vn

62.

Nhữ Khải Hoàn

Thành viên

0973104085

hoannk@ntu.edu.vn