Giới thiệu
Đóng 


Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Nha Trang (NTU) và Trường Đại học Hải dương Quốc gia Đài Loan (NTOU), hai trường sẽ đồng tổ chức Hội thảo khoa học về nuôi biển lần thứ 3. Đây là Hội thảo được tổ chức 2 năm 1 lần nhằm giới thiệu những thành tựu nghiên cứu mới nhất về nuôi trồng thủy sản đến với cộng đồng, các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà quản lý thủy sản cũng như tăng cường giao lưu khoa học giữa các nhà khoa học Việt Nam và Đài Loan.

1.      Tên hội thảo:

Tiếng Việt: Hội thảo quốc tế Việt Nam - Đài Loan về Công nghệ nuôi biển 

Tiếng Anh: Vietnam - Taiwan International Conference on Advanced  Aquaculture Technology

2.      Mục tiêu hội thảo

·       Tạo điều kiện để hai bên trao đổi, đánh giá về hiện trạng, tiềm năng và chiến lược phát triển công nghệ nuôi trồng thủy sản của Việt Nam và Đài Loan.

·       Tạo diễn đàn cho các học giả Việt Nam, Đài Loan trao đổi những thông tin nghiên cứu khoa học về công nghệ nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho việc phát triển nuôi các đối tượng nuôi biển có trị.

·       Giới thiệu với các học giả, doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách những công nghệ nuôi biển tiên tiến cho các đối tượng có giá trị.

·       Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa hai bên.

3.      Thời gian và địa điểm

·      Thời gian: 5-6/04/2016

·      Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang, số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang

4.      Nội dung :

Ngày 5/04/2016: Trình bày các báo cáo khoa học tại Hội trường

Ngày 6/04/2016: Thăm quan cơ sở nuôi biển (dành cho đại biểu Đài Loan)

5.      Thành phần tham dự

·     Phía Việt Nam: Đại diện Vụ NTTS, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; các học giả, nhà nghiên cứu từ các trường đại học; các viện nghiên cứu; các cán bộ, chuyên viên các sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn và nuôi thủy, hải sản.

·  Phía Đài Loan: Trường Đại học Hải dương Quốc gia Đài Loan;

6.      Ngôn ngữ của hội thảo:

Tiếng Anh (có phiên dịch sang tiếng Việt khi cần thiết)

7.      Đăng ký tham dự:

·     Lệ phí: Miễn phí tham dự

·     Gửi phiếu đăng ký tham dự (kèm thông báo này) trước ngày 10/3/2016. 

Thông tin liên hệ
Phòng Hợp tác - Đối ngoại
Phone: +84.258 2471.303; Fax: +84.258.3831147;  Email:dea@.ntu.edu.vn