Đối với khách nước ngoài lưu trú tại trường dưới 3 tháng hoặc trên 3 tháng nhưng không phải là người lao động (không cần giấy phép lao động):
 
TT
Nội dung
Thực hiện
Thời gian
Biểu mẫu
Ghi chú
1
Nộp đơn xin gia hạn, cấp mới, chuyển đổi mục đích thị thực cho P. HTĐN
- Đơn vị
- Khách
10 ngày trước khi thị thực hết hạn
Kèm 1 bản gốc và 1 bản photo hộ chiếu và thị thực hiện tại.
2
Đề nghị Công an Khánh Hòa cấp mới, chuyển đổi thị thực
 
P. HTĐN
1 ngày sau khi nhận được hồ sơ
 
Trực tiếp mang công văn đến Công an Khánh Hòa ( P. Xuất Nhập cảnh)
3
Cấp, chuyển đổi thị thực
Công an Khánh Hòa
05 ngày sau khi nhận hồ sơ
 
 
4
Nhận kết quả và thông báo lại cho đơn vị
P. HTĐN
Thông báo trong ngày
 
Đơn vị, cá nhân trả lệ phí cho P.HTĐN