Đối với khách của các đơn vị, cá nhân mời đến làm việc:

 

TT
Nội dung
Thực hiện
Thời gian
Biểu mẫu
Ghi chú
1
Lập tờ trình tiếp khách gửi BGH (qua Phòng HTĐN)
Đơn vị/cá nhân
- Trước 10 ngày (đối với trường hợp không làm thủ tục nhập cảnh),
- Trước 30 ngày (đối với trường hợp phải làm thủ tục nhập cảnh)
Nếu là cá nhân mời cũng phải có ý kiến của trưởng đơn vị
2
BGH cho ý kiến chỉ đạo
BGH
Sau khi nhận được tờ trình
 
P. HTĐN tư vấn về nội dung tờ trình
3
Thông báo ý kiến chỉ đạo của BGH
P. HTĐN
Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của BGH
 
 
4
Thảo thư mời, trình BGH ký và gửi thư mời cho khách
Đơn vị
Sau khi có ý kiến phê chuẩn của BGH
P. HTĐN kiểm tra nội dung thư mời
5
Làm đề nghị “xin nhập cảnh cho khách nước ngoài” khi khách yêu cầu
Đơn vị
1 ngày sau khi BGH ký thư mời
Kèm theo bản sao hộ chiếu, lý lịch gửi P. HTĐN
6
Làm thủ tục nhập cảnh cho khách
P. HTĐN
1 ngày sau khi nhận được yêu cầu
 
Đơn vị trả lệ phí cho P. HTĐN
7
Cung cấp thông tin khách đến báo cáo Công an Khánh Hòa và Sở Ngoại vụ.
Đơn vị
5 ngày trước khi khách đến
Thông tin gửi P. HTĐN
8
Báo cáo Công an Khánh Hòa và Sở Ngoại vụ.
P. HTĐN
4 ngày trước khi khách đến
 
 
9
Tổ chức đón tiếp
Đơn vị
Theo kế hoạch
 
 
10
Báo cáo kết quả làm việc
Đơn vị
03 ngày sau khi kết thúc
 
 Báo cáo gửi P. HTĐN