Tiếp nhận học sinh, thực tập sinh nước ngoài

 TT
Nội dung
Thực hiện
Thời gian
Biểu mẫu
1
Tiếp nhận LHS :
-    - Đón tiếp
-    - Hoàn chỉnh HS
 
- P. HTĐN
- Đơn vị có LHS 
Ngay sau khi BGH duyệt hồ sơ tiếp nhận 
 
2
Bố trí chỗ ở cho LHS
TT PVTH
Ngay khi LHS đến trường
 
3
Cung cấp thông tin khách đến để P. HTĐN báo cáo Công an Khánh Hòa và Sở Ngoại vụ.
Đơn vị
5 ngày trước khi khách đến
4
Báo cáo Công an Khánh Hòa và Sở Ngoại vụ.
P. HTĐN
4 ngày trước khi khách đến
 
5
Đăng ký tạm trú:
- Khai báo
- Hướng dẫn và đăng ký
 
- LHS
- TT PVTH
1 tuần
6
Làm thủ tục nhập học
 
- P. HTĐN 
- TT PVTH
- P. ĐT,
- Khoa SĐH
- Đơn vị có LHS
Sau khi hoàn thành thủ tục tiếp nhận
 
7
Quản lý hồ sơ và cấp thẻ sinh viên
P. CTSV
 
 
2 tuần
 
8
Giải quyết chế độ tài chính, học bổng, học phí
P.KH-TC
Hàng tháng