Enter Title

Đối với khách đến Trường có chương trình đi khảo sát, tìm hiểu thực tế trong, ngoài tỉnh Khánh Hòa, trình tự tiến hành như sau:
 

TT
Nội dung
Thực hiện
Thời gian
Biểu mẫu
Ghi chú
1
Lập tờ trình gửi BGH về việc đi khảo sát/tìm hiểu thực tế
Đơn vị có nhu cầu
- Trước 15 ngày đối với khảo sát ngoài tỉnh;
- Trước 10 ngày đối với khảo sát trong tỉnh
Kèm theo bản photo hộ chiếu, thị thực và danh sách đoàn khảo sát
2
Cho ý kiến chỉ đạo về chương trình khảo sát
BGH
1 ngày sau khi nhận được tờ trình
 
P. HTĐN tư vấn chương trình khảo sát
3
Thông báo ý kiến chỉ đạo của BGH
P. HTĐN
Ngay sau khi có ý kiến phê chuẩn của BGH
 
 
4
Làm thủ tục xin phép các cơ quan chức năng
P. HTĐN
Sau khi BGH duyệt kế hoạch
 
BGH ký công văn
5
Nhận kết quả từ các cơ quan chức năng và thông báo cho đơn vị
P. HTĐN
Thông báo trong ngày
 
 
6
Tiến hành khảo sát
Đơn vị
Theo kế hoạch
 
Đem theo giấy phép
7
Báo cáo kết quả chuyến khảo sát
Đơn vị
03 ngày sau khảo sát
Báo cáo gửi P. HTĐN