Công tác lễ tân và quản lý hồ sơ
 
a, Trước khi khách đến
 
 
TT
Nội dung công việc
Thực hiện
Ghi chú
1
Báo cáo các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa
- Gửi thông tin, danh sách (Biểu 5)
- Làm công văn báo cáo
 
 
- Đơn vị
- P. HTĐN
Báo cáo 4 ngày trước khi khách tới
2
Bố trí chỗ ở, khách sạn cho khách theo yêu cầu
- P. HTĐN
- Đơn vị
Nếu ở trong Trường, TT PVTH bố trí chỗ ở
3
Bố trí xe đưa đón khách khi có yêu cầu
P. TC – HC
Đơn vị làm đề nghị sử dụng xe
4
Bảo đảm an toàn cho khách trong phạm vi Trường
P. TC – HC
Đơn vị thông báo danh sách cho Tổ bảo vệ
5
Chuẩn bị phòng họp, các trang thiết bị (máy chiếu, máy tính, title, hoa, nước uống, quà tặng, quốc kỳ, cờ logo); mời báo, đài đưa tin (nếu cần)
- P. TC – HC
- P. HTĐN
Đơn vị làm đề nghị sử dụng phòng gửi P. TC – HC
 
b, Khi tiếp và làm việc với khách
 
TT
Nội dung công việc
Thực hiện
Ghi chú
1
Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự, trao đổi danh thiếp
Đơn vị chủ trì
Giới thiệu các đại biểu trong trường trước, từ cao xuống thấp
2
Giới thiệu nội dung, chương trình làm việc
Đơn vị chủ trì
 
3
Làm việc và thảo luận với khách
- Đơn vị chủ trì
- Các đại biểu
Theo kế hoạch đã được thống nhất
4
Tổng kết, bế mạc làm việc, ký kết văn bản (nếu có), tặng hoa, tặng quà, chụp ảnh lưu niệm
- BGH (chủ trì)
- Đơn vị
- P. HTĐN
- P. TC - HC
- Các đại biểu
Tiến hành trang trọng, lịch sự, đúng trình tự