Thủ tục, trình tự cấp hộ chiếu công vụ

Đối tượng: Các công chức lãnh đạo từ phó, trưởng đơn vị trở lên đều có thể đề nghị cấp hộ chiếu công vụ:

TT
Nội dung
Thực hiện
Thời gian
Biễu mẫu
Ghi chú
1
Điền thông tin vào tờ khai
Cá nhân
 
Khai trực tuyến trên: http://www.mofa.gov
Khai đúng hướng dẫn
2
Xác nhận thông tin trong tờ khai
Hiệu trưởng
Sau khi nhận được tờ khai
 
Chữ ký mực
3
Quyết định cử đi nước ngoài
- Soạn quyết định
- Ký quyết định
 
 
- P. TC-HC
- Hiệu trưởng
Sau khi nhận được đề nghị
Theo mẫu của P. TC – HC
Chữ ký mực
4
Chuẩn bị hồ sơ  gồm*: Quyết định, thư mời, tờ khai, hình 4x6cm, giấy giới thiệu, phiếu đề nghị, hộ chiếu cũ (nếu là cấp mới)
Cá nhân
Sau khi có quyết định
 
Phiếu đề nghị: lấy và khai tại nơi nộp hồ sơ
5
Cấp hộ chiếu
Sở Ngoại vụ Tp HCM hoặc Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
03 ngày làm việc từ khi nhận được đủ hồ sơ
 
- Sở Ngoại vụ: 6 Alexandre De Rhodes, Q.1, TP. HCM
- Bộ Ngoại giao: 40 Trần Phú, Ba Đình, HN
6
Nhận kết quả
Sở Ngoại vụ Tp HCM hoặc Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
Theo ngày ghi trên giấy hẹn
 
Nộp lệ phí cấp hộ chiếu