Thủ tục hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án

TT
Nội dung
Thực hiện
Thời gian
Biểu mẫu
Ghi chú
1
Liên hệ với đối tác về việc xây dựng dự án
Đơn vị, cá nhân chủ trì
 
 
 
2
Kết hợp đối tác xây dựng sơ thảo ý tưởng, nội dung dự án
Đơn vị/ cá nhân/ Đối tác nước ngoài
 
 
 
3
Lập đề cương sơ bộ và tổ chức đánh giá cấp cơ sở
Đơn vị/ cá nhân/ Đối tác nước ngoài
 
P. HTĐN tư vấn, hướng dẫn
4
Lập đề cương chi tiết dự án trình BGH (qua Phòng HTĐN) và tổ chức thuyết trình dự án
Đơn vị chủ trì
 
Lấy góp ý của các cá nhân, đơn vị liên quan
5
Làm công văn đề nghị cấp trên phê duyệt
-         Soạn thảo
-         Phê duyệt
 
 
- P. HTĐN
- BGH
02 ngày sau khi nhận đề cương chi tiết
 
 
6
Phê duyệt dự án
Cơ quan chủ quản
Tùy theo từng dự án
 
 
7
Đề xuất thành lập Ban quản lý dự án và tiến hành thực hiện dự án
- Đơn vị
- P. TC-HC
- P. HTĐN
Khi dự án được phê duyệt
 
 
8
Thành lập BQL DA
- Dự án trên 1 triệu đô
- Dự án dưới 1 triệu đô
 
- Bộ GD-ĐT
- BGH
10 ngày sau khi được phê duyệt
 
 
9
Báo cáo tiến độ dự án
Đơn vị, cá nhân chủ trì
- Theo quý
- Theo năm
 
10
Báo cáo tổng kết dự án
Đơn vị, cá nhân chủ trì
15 ngày sau khi kết thúc