PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN

Về chất lượng sinh viên tốt nghiệp và nhu cầu tuyển dụng

Ngành Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Nha Trang

Kính gửi Quý Cơ quan - Doanh nghiệp,

Theo công văn đã gửi, xin vui lòng tải về nội dung phiếu khảo sát (file Word): download phiếu.

Sau khi điền xong phiếu khảo sát, quý Cơ quan - Doanh nghiệp xin vui lòng gửi phiếu về địa chỉ: minhvan@ntu.edu.vn - Ông Trần Minh Văn, Phó trưởng Khoa CNTT.

Xin trân trọng cám ơn.

 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG