ThongBao
Đóng

Mời họp BM thẩm định TLTK Công nghệ web và DVTT
15/06/2017 1:16:48 CH

Kính gửi Thầy Cô,

Kính mời Thầy Cô tham dự buổi họp để thẩm định cấp Bộ môn, TLTK "Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến" do thầy Nguyễn Đình Hoàng Sơn biên soạn (file đính kèm).

Thời gian: 8:00 ngày 16/6/2017 (Thứ Sáu)
Địa điểm: VP Bộ môn HTTT

Trân trọng,​