ThongBao
Đóng

Họp BM ngày 25/8/2017
24/08/2017 10:30:09 SA

Kính mời Thầy Cô tham dự họp BM với các nội dung sau:

1) Trình bày kế hoạch công tác năm học 2017-2018 của mỗi cá nhân (NCKH, giảng dạy, biên dịch TLTK, biên soạn bài giảng, CVHT,...). Mỗi Thầy Cô gửi file kế hoạch công tác 2017-2018 (MS Word) qua email cho C Thúy trong ngày 25/8/2017 và trình bày kế hoạch trước BM trong buổi họp.

2) Báo cáo kết quả khóa tập huấn (T Sơn: Java Programming, C Thúy: DB Programming with SQL)

Thời gian: 13:30 ngày 25/8/2017
Địa điểm: Phòng máy G6.301

Kính mong Thầy Cô tham dự đông đủ và đúng giờ.

Trân trọng,