ThongBao
Đóng

Họp Bộ môn 14h ngày 28/11/2017
17/11/2017 11:54:48 CH

Kính mời quý thầy cô họp Bộ môn vào chiều thứ Bảy 18/11/2017.

Lúc: 14 giờ tại Vp Bộ môn. Nội dung:

1. Thống nhất kế hoạch làm việc

2. Bàn về Seminar tháng 12.

3. Rà soát chương trình đào tạo ngành HTTTQL (phải nộp kết quả trước 22/11)

Đề nghị các thầy cô dự họp đông đủ