Danh mục
Đóng  Giới thiệu

    Bộ môn Mạng và Truyền thông được chính thức thành lập từ tháng 11 năm 2006, là một trong bốn bộ môn trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Nha Trang.

     Nhiệm vụ chính của Bộ môn là đào tạo Cử nhân chuyên ngành Mạng và Truyền thông có năng lực chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và tư duy nhạy bén để có thể nắm bắt được các công nghệ mạng thế hệ mới cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

     Mục tiêu chính của chuyên ngành Mạng và Truyền thông là trang bị cho sinh viên kiến thức vững chắc về mạng truyền thông và các công nghệ nền tảng của nó. Cụ thể, theo chuyên ngành này, sinh viên sẽ được lĩnh hội kiến thức về các lĩnh vực như kiến trúc mạng, cấu hình mạng, thiết kế mạng, quản trị mạng, an ninh mạng, các hệ thống chuyển mạch, các mạng di động và các hệ thống truyền thông đa phương tiện.

    Song song với nhiệm vụ đào tạo, bộ môn cố gắng đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng và triển khai các giải pháp chuyên sâu trong lĩnh vực Mạng máy tính và Ứng dụng phân tán.