Danh mục
Đóng  
Hợp tác Đối ngoại
Đóng

Liên kết - hợp tác trong nước:

  • Hàng năm, Bộ môn mời các giáo sư, tiến sĩ hàng đầu từ trường Đại học Bách khoa Hà nội giảng dạy các lớp học nâng cao thuộc chuyên ngành mạng máy tính.

    http://www1.hut.edu.vn/khoavien/khoacongnghethongtin/

Liên kết - hợp tác quốc tế:

  • Chúng tôi có giảng viên tham gia vào học viện mạng Cisco, CENSTRAD ACADEMY – NHA TRANG UNIVERSITY, để cung cấp cho sinh viên những kỹ năng về công nghệ Internet theo chương trình CCNA, những kỹ năng này rất thiết yếu trong một nền kinh tế toàn cầu. Chương trình học viện mạng được thực hiện dựa trên nội dung dưới dạng Web (do học viện mạng Cisco cung cấp), hệ thống đánh giá trực tuyến, có hệ thống theo dõi tiến độ học tập của sinh viên, các bài lab thực hành đa dạng, và chuẩn bị đầy đủ các kiến thức cho sinh viên để phục vụ cho việc thi lấy các chứng chỉ theo chuẩn công nghiệp được quốc tế thừa nhận.

    http://www.vnu-itp.edu.vn/web_pronet/index.htm

    http://cisco.netacad.net/