Khoa & Doanh nghiệp
ĐóngCông ty TNHH IVS


Công ty TMA SolutionsCông ty Cổ phần Fujinet Systems


Công ty Yến sào Khánh Hòa

  
Cơ sở vật chất
Đóng
CƠ SỞ VẬT CHẤT

Sinh viên được thực hành tại Trung tâm máy tính và Phòng thí nghiệm với các thiết bị máy tính và hệ thống mạng hiện đại, đầy đủ.

1. Phòng Thí nghiệm Máy tính Khoa Công nghệ Thông tin

Gồm các trang thiết bị máy tính và mạng hiện đại đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu chuyên ngành Mạng máy tính và Truyền thông, Hệ thống Thông tin, Công nghệ Phần mềm.2. Trung Tâm Máy Tính:

Gồm 6 phòng máy với hơn 300 máy tính phục vụ nhu cầu thực hành của tất cả các sinh viên trong trường.