Cao học CNTT
Đóng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐỢT 2, NĂM 2018

Ngày thi: 4,5/08/2018


  
Các lớp Cao học CNTT
Đóng
- Lớp Cao học CNTT-K1

- Lớp Cao học CNTT-K2
Thông báo TUYỂN SINH CAO HỌC, đợt 2 năm 2018
ngày đăng: 4/4/2017
  

Kế hoạch ôn tập-thi tuyển Thạc sĩ Công nghệ Thông tin Khóa 2 của Khoa CNTT-Trường ĐHNT


1. Thời gian ôn tập: Từ tháng 6-7/2018.
2. Nhận hồ sơ từ nay tới hết ngày 30/6/2018.
3. Thi tuyển vào ngày 04-05/08/2018
4. Đăng ký trực tuyến tại http://tuyensinhtructuyen.ntu.edu.vn/
5. Nộp hồ sơ và lệ phí tại Khoa Sau đại học, trường ĐHNT
6. Dạng thức đề thi và đề thi mẫu đầu vào của 03 môn: Tiếng Anh, Toán rời rạc, Cấu trúc dữ liệu và Kỹ thuật lập trình (file đính kèm)
 
Xem chi tiết thông báo của Phòng đào tạo Sau đại học tại đây
Xem văn bản thông báo [tại đây]

Tài liệu tham khảo
Môn Tiếng Anh  [Đề thi 2016]; [Đáp án 2016]
Toán rời rạc   [Đề cương ôn thi 2017] ; [Dạng mẫu đề thi 2017]  
Cấu trúc dữ liệu & Kỹ thuật lập trình  [Đề cương ôn thi 2017] ; [Dạng mẫu đề thi 2017]  HỌC VIÊN CÓ THỂ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM
Cô. Phạm Thị Thu Thúy (Trưởng khoa Công nghệ Thông tin - 0125 301 7323)