Khoa & Doanh nghiệp
ĐóngCông ty TNHH IVS


Công ty TMA SolutionsCông ty Cổ phần Fujinet Systems


Công ty Yến sào Khánh Hòa

THÔNG BÁO SINH VIÊN
  
Chi tiết thông báo
Đóng

Về việc lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp
10/01/2017 9:50:27 SA

Gửi các em Cựu sinh viên Khoa Công nghệ thông tin các khóa 53, 54
Lãnh đạo Khoa xin gửi tới các em thông tin thông báo của Trường

Thân gửi các cựu sinh viên Trường Đại học Nha Trang

   Nhằm thiết lập và phát triển mối liên lạc giữa Nhà trường với các cựu sinh viên, TT Tư vấn Hỗ trợ Sinh viên triển khai Phiếu lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp:
  * Đối tượng gửi khảo sát: sinh viên các khóa 53, 54 (Đại học) và 54,55 (Cao đẳng) - tức là tốt nghiệp năm 2015 và 2016
  * Cách thức: Các em vào đường Link và làm theo hướng dẫn
https://docs.google.com/a/ntu.edu.vn/forms/d/107wmhtwHWzjhxKcFpfPYCj1r2QtlQIXMOsKz-Ati5s4/edit?ts=585c860a

  * Thời gian: Trước ngày 12/01/2017

     Rất mong muốn nhận được sự tham gia nhiệt tình từ các cựu sinh viên để công việc trên đạt hiệu quả cao.
  
      Trân trọng cảm ơnKHOA trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các em!