THÔNG BÁO SINH VIÊN
  
Chi tiết thông báo
Đóng

TMA tuyển dụng Quí 1/2017
18/02/2017 6:36:12 SA

CÔNG TY TMA tuyển dụng sinh viên đã tốt nghiệp

- Không cần kinh nghiệm, được đào tạo chuyên môn theo chương trình đặc biệt trước khi tham gia dự án
- 100% lương, vv..
- mời các em xem chi tiết: