Khoa & Doanh nghiệp
ĐóngCông ty TNHH IVS


Công ty TMA SolutionsCông ty Cổ phần Fujinet Systems


Công ty Yến sào Khánh Hòa

THÔNG BÁO SINH VIÊN
  
Chi tiết thông báo
Đóng

Giao đề tài đồ án tốt nghiệp Khóa 55 đại học
21/02/2017 9:03:35 CH

Dựa trên kết quả đăng ký nguyện vọng luận văn tốt nghiệp của các sinh viên lớp 55CNTT, Khoa CNTT thông báo danh sách giao đề tài và phân công hướng dẫn như sau:
    - Danh sách giao đề tài và phân công hướng dẫn: (download)

Đề nghị các sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn tiến hành thực hiện đồ án và nhận quyết định giao đề tài tại văn phòng Khoa.

     - Thời gian: từ ngày 22/02/2017 đến ngày 09/06/2017 (15 tuần)
     - Nộp báo cáo luận văn: dự kiến ngày 12-13/06/2017.
     - Mẫu báo cáo: download
     - Bảo vệ luận văn: dự kiến 20/06/2017.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN