THÔNG BÁO SINH VIÊN
  
Chi tiết thông báo
Đóng

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Cao đẳng K56 (6 tuần)
03/05/2017 7:23:44 CH

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp lớp 56C.TH như sau:
   + Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn thực tập: download.
   + Mẫu báo cáo kết quả thực tập: download 
   + Thời gian thực tập: từ ngày 04/05/2017 đến ngày 17/06/2017 (6 tuần)

Đề nghị sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để bắt đầu thực tập.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN