THÔNG BÁO SINH VIÊN
  
Chi tiết thông báo
Đóng

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Đại học K55 (8 tuần)
08/05/2017 11:29:06 SA

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp lớp 55CNTT như sau:
   + Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn thực tập: download
   + Mẫu báo cáo kết quả thực tập: download 
   + Thời gian thực tập: từ ngày 08/05/2017 đến ngày 01/07/2017 (8 tuần)

Đề nghị sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để bắt đầu thực tập.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN