Khoa & Doanh nghiệp
ĐóngCông ty TNHH IVS


Công ty TMA SolutionsCông ty Cổ phần Fujinet Systems


Công ty Yến sào Khánh Hòa

THÔNG BÁO SINH VIÊN
  
Chi tiết thông báo
Đóng

Kế hoạch thực tập chuyên ngành Đại học K56 (6 tuần)
08/05/2017 11:32:14 SA

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch thực tập chuyên ngành lớp 56TH1 + 56TH2 như sau:
   + Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn thực tập: 56TH1(download)  + 56TH2 (download).
   + Mẫu báo cáo kết quả thực tập: download 
   + Thời gian thực tập: từ ngày 08/05/2017 đến ngày 17/06/2017 (6 tuần)

Đề nghị sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để bắt đầu thực tập.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN