THÔNG BÁO SINH VIÊN
  
Chi tiết thông báo
Đóng

TUYỂN DỤNG và THỰC TẬP hè tại Công ty FPT Sofware Đà Nẵng
17/05/2017 4:56:54 CH

Công ty FPT Sofware Đà Nẵng cần tuyển SV tốt nghiệp và SV năm cuối của Đại học Nha Trang như sau:

1) SV tốt nghiệp: Phỏng vấn và nhận vào lớp Fresher (đào tạo tân binh)

2) SV đầu năm thứ 4 (K56): Thực tập hè (08 tuần), bắt đầu từ ngày 3/7/2017. Các em sẽ được ôn và bổ sung các kiến thức: Java cơ bản, Java nâng cao, SQL cơ bản, SQL nâng cao, làm Mock project,... Công ty có hỗ trợ tiền ăn ở khi thực tập tại ĐN.

Cách thức đăng ký: Liên hệ trực tiếp Văn phòng Khoa hoặc gửi email đăng ký cho cô Phượng, phuongltt@ntu.edu.vn, gồm các thông tin sau: 
1) MSSV
2) Họ và tên
3) Email
4) Điện thoại

Thời gian đăng ký: từ nay đến hết ngày 31/5/2017

CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN