Khoa & Doanh nghiệp
ĐóngCông ty TNHH IVS


Công ty TMA SolutionsCông ty Cổ phần Fujinet Systems


Công ty Yến sào Khánh Hòa

THÔNG BÁO SINH VIÊN
  
Chi tiết thông báo
Đóng

Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên 2017 (hoãn lại đến tháng 09/2017)
18/05/2017 2:21:10 CH

Vì lý do kỹ thuật cũng như đã sắp đến ngày thi học kỳ 2, Ban chủ nhiệm Khoa CNTT đã quyết định dời kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên 2017 lại đến tháng 09/2017. Ngày giờ thi cụ thể sẽ có thông báo sau trên Web Khoa.
Trong thời gian hè Khoa sẽ tổ chức một số hoạt động ôn tập các bài thi Olympic.
Xin cáo lỗi cùng tất cả các sinh viên.


Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng kính mời các bạn sinh viên tham dự:

KỲ THI OLYMPIC TIN HỌC 2017


1) Thời gian: 08 giờ 00 ngày 28/06/2017 (Chủ Nhật)
2) Địa điểm: Phòng máy G6-301.
3) Nội dung thi:
    - Khối chuyên tin (A)
:  Lập trình giải quyết vấn đề C/C++.(Dành cho sinh viên Đại học ngành CNTT năm 2, 3)
    - Khối không chuyên (B):  Lập trình giải quyết vấn đề Pascal/C/C++. (Dành cho sinh viên Đại học CNTT năm 1, Cao đẳng CNTT, sinh viên các Khoa khác trong Trường)

4) Hình thức thức thi: làm bài thi lập trình trên máy tính
5) Đăng ký:  thầy Bùi Chí Thành, email: thanhbc@ntu.edu.vn. (Thông tin đăng ký: Mã sinh viên, Họ và tên, lớp, Khối thi đăng ký)
6) Quy chế kỳ thi: download
7) Ôn tập:

     + Khối A: trong phạm vi môn học Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu, Toán rời rạc.

     + Khối B: trong phạm vi môn học Kỹ thuật lập trình.

     + Đề thi năm 2016: Khối chuyên tin - Khối không chuyên

     + Đề thi năm 2015: Khối chuyên tin - Khối không chuyên  

8) Môi trường lập trình:
    - C/C++: Dev C 5.11; 
   - Free Pascal

9) Cơ cấu giải thưởng dành cho mỗi khối: 
   - 01 giải nhất mỗi giải 300.000đ. 
   - 01 giải nhì mỗi giải 250.000đ.
   - 02 giải ba mỗi giải 200.000đ.
   - 03 giải KK mỗi giải 100.000đ.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN