Khoa & Doanh nghiệp
ĐóngCông ty TNHH IVS


Công ty TMA SolutionsCông ty Cổ phần Fujinet Systems


Công ty Yến sào Khánh Hòa

THÔNG BÁO SINH VIÊN
  
Chi tiết thông báo
Đóng

TMA tuyển 200 Tester
05/08/2017 1:02:18 CH

Hiện tại TMA đang tuyển dụng 200 vị trí Tester nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của công ty và tạo điều kiện việc làm cho sinh viên mới ra trường.

Dưới đây là thông tin tuyển dụng mà TMA gửi Khoa CNTT