Khoa & Doanh nghiệp
ĐóngCông ty TNHH IVS


Công ty TMA SolutionsCông ty Cổ phần Fujinet Systems


Công ty Yến sào Khánh Hòa

THÔNG BÁO SINH VIÊN
  
Chi tiết thông báo
Đóng

Khoa CNTT thông báo tuyển sinh hệ vừa học, vừa làm (Cao đẳng-> Đại học, Trung cấp -> Đại học)
05/08/2017 1:16:37 CH

Thông báo ngày 27/2/2017

Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm tại Đại học Nha Trang, trong đó có ngành CNTT

1. Liên thông từ Cao đẳng -> Đại học (1,5 năm) 
2. Liên thông từ Trung cấp -> Đại học (2,5 năm)

Thời gian thi tuyển dự kiến: Tháng 11/2017
Thời gian ôn thi dự kiến: Tháng 10/2017

Chi tiết thông báo xin mời xem tại đây

------------