THÔNG BÁO SINH VIÊN
  
Chi tiết thông báo
Đóng

Khoa CNTT thông báo tuyển sinh hệ vừa học, vừa làm (Cao đẳng-> Đại học, Trung cấp -> Đại học)
05/08/2017 1:16:37 CH

Thông báo ngày 27/2/2017

Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm tại Đại học Nha Trang, trong đó có ngành CNTT

1. Liên thông từ Cao đẳng -> Đại học (1,5 năm) 
2. Liên thông từ Trung cấp -> Đại học (2,5 năm)

Thời gian thi tuyển dự kiến: Tháng 11/2017
Thời gian ôn thi dự kiến: Tháng 10/2017

Chi tiết thông báo xin mời xem tại đây

------------