Khoa & Doanh nghiệp
ĐóngCông ty TNHH IVS


Công ty TMA SolutionsCông ty Cổ phần Fujinet Systems


Công ty Yến sào Khánh Hòa

THÔNG BÁO SINH VIÊN
  
Chi tiết thông báo
Đóng

Buổi hướng nghiệp của Công ty IVS, trụ sở Tp. HCM, chi nhánh Nha Trang
17/10/2017 1:59:18 CH

Mời các em SV tham dự buổi hướng nghiệp của Công ty IVS, trụ sở Tp. HCM. Nội dung như sau:

1) Giới thiệu công ty IVS. Công ty dự định mở 1 văn phòng ở Nha Trang, dự định tuyển dụng SV làm việc tại Nha Trang và Tp. HCM để đào tạo chương trình Kỹ sư cầu nối cho SV năm thứ 3, 4.

2) Giới thiệu chương trình thực tập và hỗ trợ trong thời gian thực tập ngắn hạn tại Công ty. Ngoài chương trình thực tập ngành CNTT, Công ty có chương trình thực tập cho ngành HTTTQL.

3) Các nhu cầu công việc và xu thế việc làm ngành CNTT và HTTTQL

Đây là cơ hội để các em SV nắm bắt cơ hội thực tập, làm việc tại Nha Trang và Tp. HCM, đồng thời hiểu biết về nhu cầu công việc và xu thế việc làm trong tương lai.

Thời gian: 17:30 ngày 17/10/2017 (Tối Thứ 3)
Địa điểm: Hội trường 1