Chi tiết thông báo
Đóng

Sinh hoạt CLB Chế biến TS
30/10/2016 7:37:28 SA

Kính mời toàn thể CB-GV, thành viên CLB, sinh viên về dự :

Sinh hoạt định kỳ của CLB CBTS và Kết hợp thử + đánh giá Sản phẩm mới của SV CB+TP khóa 55

Thời gian : Bắt đầu từ 8:00 ngày Chủ Nhật (30/10/2016)

Địa điểm : Nhà mái vòm (Khu tự học, hội trường 2 cũ, trước cửa Khu nhà hành chính)