Chi tiết thông báo
Đóng

Hội nghị tư vấn, định hướng làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K55
03/01/2017 2:24:14 CH

Khoa CNTP trân trọng thông báo buổi tư vấn làm đồ án TN  từ 8:00 sáng Chủ nhật ngày 08/01/2017 ở Hội trường 3.
Kính mời sinh viên K55 và các sinh viên quan tâm đến dự.