Chi tiết thông báo
Đóng

Hướng đồ án tốt nghiệp cho khóa 55
11/01/2017 8:53:54 SA

Sinh viên khóa 55 có thể tham khảo hướng đồ án tốt nghiệp của các bộ môn  ở các file đính kèm sau:
Huong de tai- BM ĐBCL.doc
Huong lam DATN_K55_BMCNTP.doc
Huong de tai K55 _BMCB.xlsx
Hướng DATN - CN STH.ppt