Chi tiết thông báo
Đóng

Kế hoạch nghỉ tết
11/01/2017 10:56:41 SA

Sinh viên nghỉ Tết từ 16/01 đến 05/2/2017
Thi lại: từ 06/02 đên 11/02/2017
Học kỳ 2: bắt đầu 13/02/2017