Chi tiết thông báo
Đóng

Ngày hội sách
13/04/2017 5:49:18 SA

Ngày hội sách khai mạc lúc 8h, thứ sáu ngày 14/04/2017 và sẽ diễn ra trong 3 ngày 14, 15 và 16.
Địa điểm: Hội trường số 2.
Chủ đề: Sách- học tập và lập thân.
Trân trọng kính mời.