Chi tiết thông báo
Đóng

Bài giảng của Gs Naresh Magan đến từ Trường ĐH Cranfield
13/04/2017 11:40:14 CH

GS. Naresh Magan đến từ Trường ĐH Cranfield, nước Anh đã có 2 bài trình bày tại hội thảo khoa học cấp Khoa từ 14h-17h thứ 7  ngày 1/4/2017 tại phòng họp số 4
Trân trọng giới thiệu nội dung:

 1. Mycotoxins, climate change and food security: do we know enough?  tải xuống :    ClimatechangeNhaTrangUniv.pdf

2. Hurdle technology, mycotoxigenic spoilage moulds and preservation of foods" tải xuống: HurdletechnologyNhaTrangUniv.pdf