Chi tiết thông báo
Đóng

Học bổng đại học Dalian, Trung Quốc
18/04/2017 9:37:59 CH

Kính gửi các Khoa, Viện,
Trường Đại học Hải dương Đại Liên, Trung Quốc có thông báo tuyển một số học viên chương trình thạc sĩ về thủy sản. Trường sẽ hỗ trợ học phí và một khoản sinh hoạt phí 1.000 tệ cho các ứng viên quan tâm.
Kính đề nghị Khoa/Viện thông báo cho các bạn sinh viên năm cuối hoặc cán bộ quan tâm theo nộp hồ sơ.
Trân trọng,
Liên hệ: 
LUONG Dinh Duy, MA 
Department of External Affairs
NHA TRANG UNIVERSITY
2 Nguyen Dinh Chieu Str., Nha Trang City, VIETNAM
Tel: +84.58.2471.303 (Office); Cellphone: (+84)905.170.615
Fax: (+84)58.3831147
Email: duyqhqt@yahoo.com; duyld@ntu.edu.vn
Nick: duyqhqt (YM); luong.dinh.duy (Skype)