Chi tiết thông báo
Đóng

Buổi bảo vệ luấn án Tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Lê Thị Tưởng
04/12/2017 8:41:19 SA

Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-ĐHNT ngày 21/09/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Lê Thị Tưởng, Chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản, Mã số: 62.54 0105, đề tài Luận án:

Nghiên cứu sơ chế và bảo quản rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh 1837) sau thu hoạch”,

Theo đề nghị của Chủ tịch hội đồng, Khoa Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Lê Thị Tưởng sẽ tiến hành vào hồi: 8h00 ngày 20 tháng 12 năm 2017, tại Phòng Hội thảo A tầng 3 Thư Viện, Trường Đại học Nha Trang, Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang.