Chi tiết thông báo
Đóng

Buổi bảo vệ luận án cấp Trường của NCS Hoàng Ngọc Cương
08/01/2018 10:24:49 CH

Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Nghiên cứu thu nhận và đánh giá khả năng kháng khuẩn Erwinia sp. gây bệnh thối nhũn trên cà chua sau thu hoạch của chitosan từ mai mực ống”,

Chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản

Mã số: 62540105,
Của nghiên cứu sinh: Hoàng Ngọc Cương
Được tổ chức vào hồi: 8 giờ, ngày 19 tháng 01 năm 2018,
Tại: Phòng Chuyên đề A, Thư viện Trường Đại học Nha Trang,

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa.