Chi tiết thông báo
Đóng

Danh sách xét tốt nghiệp I/2018
18/01/2018 9:03:58 SA

 Xin trân trọng thông báo để Sinh viên biết và kiểm tra, có trục trặc gì báo lại cho phòng Đào tạo Đại học và tổ Công nghệ thông tin.
Sau khi sinh viên có ý kiến và được kiểm tra lại, vào tuần sau ngày 23/01/2018 sẽ xét tốt nghiệp lại và trình các đơn vị để xét cấp bằng chính thức.
Trân trọng cảm ơn
file danh sách đính kèm:
download_20180116_162626.xls
download_20180116_162840.xls