Chi tiết thông báo
Đóng

Khoa CNTP tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sỹ 2018
30/03/2018 4:23:32 CH

Khoa CNTP tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sỹ 2018:
 Ngành CN Chế biến thủy sản số lượng 9 NCS
 Ngành CN Sau thu hoạch số lượng 6 NCS
Hình thức: xét tuyển
Tiêu chí chi tiết vui lòng trong file đính kèm Thong bao TS tien si 2018.pdf