Chi tiết thông báo
Đóng

Kế hoạch Quảng bá đào tạo Khoa CNTP ngày 22.4
11/04/2018 2:08:13 SA

STT

Nội dung quảng bá

Thời gian

Địa điểm

1

-       Trưng bày và giới thiệu sản phẩm của ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (son môi, tinh dầu, sáp thơm…)

-       Hướng dẫn học sinh đến tham quan tham gia sản xuất thử nghiệm các sản phẩm

-       Tổ chức các trò chơi và thí nghiệm vui về hóa học cho học sinh đến tham quan

-       Tư vấn tuyển sinh ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

9h00 – 12h00

Ngày 22/4/2018

Phòng thí nghiệm Hóa

2

-       Trưng bày sản phẩm của ngành Công nghệ chế biến thủy sản (Dầu cá, chitin, chitosan, glucosamine, astaxanthin, đồ hộp, cá tẩm gia vị…) và của ngành Công nghệ sau thu hoạch (Mít sấy, chuối sấy, hạt điều rang muối, đậu phộng da cá, bao bì, nhãn…)

-       Phát tờ rơi/poster giới thiệu về ngành Công nghệ sau thu hoạch

-       Tặng quà lưu niệm giới thiệu về ngành Công nghệ chế biến thủy sản

-       Hướng dẫn học sinh đến tham quan tham gia sản xuất thử nghiệm hạt trân châu

-       Tư vấn tuyển sinh ngành Công nghệ chế biến thủy sản và ngành Công nghệ sau thu hoạch

9h00 – 12h00

Ngày 22/4/2018

Phòng thí nghiệm Công nghệ chế biến

3

-       Hướng dẫn học sinh đến tham quan tham gia sản xuất thử nghiệm bánh, kẹo

-       Giới thiệu về chuyên ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (Poster)

-       Tư vấn tuyển sinh ngành Công nghệ thực phẩm và chuyên ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

9h00 – 12h00

Ngày 22/4/2018

Phòng thí nghiệm Công nghệ thực phẩm