Chi tiết thông báo
Đóng

Hội nghị học tốt khoa CNTP 27.05
26/05/2018 11:23:37 CH

Trân trọng thông báo tổ chức Hội nghị học tốt cho sinh viên trong khoa: Thời gian: 8 giờ sáng ngày 27.5.2018 (chủ nhật) Địa điểm: Hội trường 3. Thành phần: toàn thể CBGV trong khoa, toàn thể sinh viên của khoa. Trang phục của sinh viên: áo đoàn.