Chi tiết thông báo
Đóng

Công ty SG Food tuyển dụng
01/08/2018 9:41:29 CH

Tuyển dụng của công ty SG Food, Bình Chánh Sài Gòn.

Cần thông tin thêm, vui lòng liên hệ thầy Bách: ntbachnt@ntu.edu.vn
Trân trọng.