Chi tiết thông báo
Đóng

Buổi bảo vệ luận án cấp Trường của NCS Nguyễn Văn Thành
29/03/2019 5:24:05 SA

Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: Nghiên cứu điều chế alginate khối lượng phân tử thấp dùng làm thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống đông máu,

Chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản

Mã số: 9540105,
Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Thành
Được tổ chức vào hồi: 14 giờ, ngày 07 tháng 4 năm 2019,
Tại: Phòng Chuyên đề A, Thư viện Trường Đại học Nha Trang,

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa.