Chi tiết thông báo
Đóng

Công ty Nam Việt tuyển dụng
23/05/2019 10:45:24 SA

 Công ty Thủy sản Nam Việt - NAVICO tuyển dụng kỹ sư CNTP, CNCB, CN STH.
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:THONG BAO TUYEN DUNG GUI TR DH NHA TRANG.pdf
Dự kiến công ty sẽ ra tuyển dụng tại trường 31.08.
Sinh viên có nhu cầu xin đăng ký về Khoa.