Chi tiết thông báo
Minimize

Đánh giá ngoài chương trình đào tạo CN Chế biến thủy sản ngày 05/9; 16-19/9/2019
9/4/2019 6:44:30 PM

Trong các ngày 05/9; 16-19/9/2019 sẽ có đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành CN Chế biến thủy sản đến làm việc với khoa CNTP. Yêu cầu sinh viên mặc đồng phục áo đoàn trong các buổi học và các bộ môn có giảng viên trực thường xuyên trong các ngày trên. Trân trọng cảm ơn!