Bộ môn Đảm bảo chất lượng & An toàn Thực phẩm
Đóng
Chào mừng ghé thăm Website Bộ môn Đảm bảo Chất lượng & An toàn Thực phẩm

  
Content Slider
Đóng
1234567
  
Hoạt động nổi bật của Bộ môn
Đóng

Diễn đàn về An toàn thực phẩm tại Đại học Nha Trang lần 4 

Ngày 24/05/2015, Bộ môn Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm kết hợp với Bộ môn Công nghệ Chế biến Thủy sản (Khoa CNTP) đã tổ chức diễn đàn An toàn thực phẩm lần 4 với nội dung: Cập nhật kiến thức về sự biến đổi chất lượng của cá ngừ được đánh bắt theo phương thức câu tay kết hợp ánh sáng và các biện pháp kiểm soát chất lượng mặt hàng cá ngừ tại nhà máy chế biến cho sinh viên và giảng viên trong khoa (chi tiết).

Các thành viên tham dự chụp hình lưu niệm

Diễn đàn về An toàn thực phẩm tại Đại học Nha Trang lần 3 
Ngày 11/01/2015, Bộ môn Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm (Khoa CNTP) đã tổ chức diễn đàn An toàn thực phẩm lần 3 với nội dung: Cập nhật kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng hiện đang được thực hiện trong các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm cho sinh viên và giảng viên trong khoa (chi tiết).


ThS. Nguyễn Công Bảy – Giám đốc chất lượng của Công ty TNHH Hải Vương
báo cáo và chia sẻ kiến thức thực tế tại diễn đàn

Diễn đàn về An toàn thực phẩm tại Đại học Nha Trang lần 2

Ngày 24/12/2013, Bộ môn Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm (Khoa CNTP) đã tổ chức diễn đàn An toàn thực phẩm lần 2 với nội dung: Trao đổi, cập nhật kiến thức, thông tin liên quan đến an toàn thực phẩm cho sinh viên và giảng viên trong khoa (chi tiết).

ThS Lê Hoàng Lâm - P.Giám đốc NAFIQAD 3 
trao đổi, cập nhật các văn bản pháp quy Quốc tế và Việt Nam liên quan đến QLCL và ATTP

Diễn đàn về An toàn thực phẩm tại Đại học Nha Trang lần 1

Ngày 8/6/2013, Bộ môn Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm (Khoa CNTP) đã tổ chức diễn đàn An toàn thực phẩm lần 1 với nội dung: Trao đổi, cập nhật kiến thức, thông tin liên quan đến an toàn thực phẩm cho sinh viên và giảng viên trong khoa (chi tiết).

Các thành viên tham dự chụp hình lưu niệm
  
Thông báo
Đóng
- Sinh hoạt học thuật BM tháng 05/2017 - Lần 1 (Mới).
- Sinh hoạt học thuật BM tháng 03/2017 - Lần 1.
Sinh hoạt học thuật BM tháng 02/2017 - Lần 2.
- Sinh hoạt học thuật BM tháng 02/2017 - Lần 1.

Sinh hoạt học thuật BM tháng 01/2017.
Sinh hoạt học thuật BM tháng 12/2016.
Sinh hoạt học thuật BM lần 2-29 tháng 11/2016.
Sinh hoạt học thuật BM lần 1-15 tháng 11/2016.
Sinh hoạt học thuật BM lần 2-tháng 06/2016.
- Sinh hoạt học thuật BM lần 1-tháng 06/2016.
Sinh hoạt học thuật Bộ môn lần 2-tháng 05/2016 .
- Sinh hoạt học thuật Bộ môn tháng 05/2016.
Sinh hoạt học thuật Bộ môn lần 2-tháng 03/2016.
Sinh hoạt học thuật Bộ môn lần 1- tháng 03/2016.
Sinh hoạt học thuật Bộ môn  lần 2-tháng  01/2016.
Sinh hoạt học thuật Bộ môn  tháng  01/2016.
Sinh hoạt học thuật Bộ môn lần 2 tháng 12/2015
- Sinh hoạt học thuật Bộ môn lần 1 tháng 12/2015 .
- Sinh hoạt học thuật Bộ môn tháng 11/2015.
-
Thông báo v/v tổ chức cuộc thi: "Khảo sát về thực trạng mất an toàn thực phẩm". Hạn nộp bài: 01/10/2015.
- Thông báo v/v tổ chức diến đàn ATTP (14h ngày 24/05/2015 tại HT số 1, ĐH Nha Trang)
- Sinh hoạt học thuật Bộ môn tháng 03/2015.
- Sinh hoạt học thuật Bộ môn tháng 01/2015.
- Tổ chức diễn đàn ATTP (lần 3) ngày 11/01/2015 (Chương trình chi tiết).
Sinh hoạt học thuật BM tháng 12/2014 - Đợt 3.
- Sinh hoạt học thuật BM tháng 12/2014 - Đợt 2.
- Sinh hoạt học thuật BM tháng 12/2014 - Đợt 1.
- Sinh hoạt học thuật Bộ môn tháng 11/2014.
- Sinh hoạt học thuật Bộ môn tháng 10/2014.
- Sinh hoạt học thuật BM tháng 09/2014 - Đợt 2.
- Sinh hoạt học thuật BM tháng 09/2014 - Đợt 1.
- Sinh hoạt học thuật Bộ môn tháng 07/2014.
- Sinh hoạt học thuật Bộ môn tháng 06/2014.
- Sinh hoạt học thuật Bộ môn tháng 05/2014.
- Sinh hoạt học thuật Bộ môn tháng 04/2014.

- Sinh hoạt học thuật Bộ môn tháng 02/2014.
- Tổ chức diễn đàn ATTP (lần 2) ngày 24/12/2013 (Chương trình chi tiết).
- Tổ chức diễn đàn ATTP (lần 1) ngày 08/06/2013 (Chương trình chi tiết).